Välfärden behöver invandrarna!

I valrörelsen lovas  mer, från vissa partier mycket mer pengar till vård, skola, omsorg, polis, försvar, brandförsvar och annat som är samhällets uppgifter. Det medför väldigt många fler anställda för att resultatet ska bli bra av dessa miljarder. Men hur man ska få många fler att vilja ha landsting, kommuner och staten som arbetsgivare skrivs väldigt lite om. Däremot är det obestridligt att det behövs många fler sjuksköterskor, undersköterskor, lärare, förskolelärare, hemtjänstanställda, poliser. soldater, officerare, brandmän på hel- och deltid, buss- och tågförare m.m.

Viljan hos ”svenska” ungdomar att jobba inom dessa områden är måttligt utbredd – barn till invandrare är ofta mer positiva till att jobba inom välfärdssektorn. Sverigedemokraternas budskap om att stopp för invandring ger bättre välfärd för svenskfödda är synnerligen korkat. ”Välfärden” har givetvis inte en bestämd volym resurser – dess storlek beror både på pengar och på antalet personer som utför välfärdstjänsterna.

Jag har de senaste året erfarenhet av att vara patient i högspecialiserad vård. (Thoraxoperation, elkonvertering, abolitionsbehandling, kranskärlsröntgen, ultraljudsundersökning, EEF m.m.) Många läkare och sjuksköterskor som vårdat mej kommer från andra länder och väldigt många undersköterskor har invandrat eller har invandrande föräldrar. Utan dess skulle vårdköerna bli mycket, mycket längre. Inom hemtjänsten och äldreomsorgen har ännu större andel av personalen invandrarbakgrund. Min slutsats är att vi behöver mer invandring för att alla ska se fram emot  en trygg ålderdom. Utan invandringen blir det ännu större brist på personal inom  vård, omsorg, skola, förskola, polis, försvar, brandförsvar.

Så om du vill få tillräcklig hjälp och vård på äldre dar så tänk dej för. Rösta inte på ett parti som vill stoppa eller kraftigt minska invandringen. Och gör du det – så skyll dej själv om du om ett antal år inte får den omsorg du behöver.

Vart har empati och solidaritet tagit vägen? Motståndet mot att vara solidarisk med människor som flyr från krig, naturkatastrofer, diktaturer, förföljelse har ökat på ett förfärande sätt. Så låt fler komma hit, krångla inte till uppehållstillstånden och integrera ”nysvenskar” bättre och snabbare.

Visst finns problem med kriminella gäng och tröghet i att få nyanlända i arbete. Men detta är problem som lösas i vårt samhälle – däremot kan Sverige inte skapa fred i Syrien, Afghanistan och andra länder som plågas av krig.