Våga vägra betong!

Betonganvändning står för hela 5% av väldens koldioxidutsläpp

Ett  krafttag för att minska CO2-utsläppen  är minskad betonganvändning. I broar och andra byggen som ska tåla hög belastning är betong nödvändig men för att bygga hus för bostäder och kontor finns material som är bättre för miljön. Dessutom är betong dåligt för boendemiljön.  S.k. utsatta bostadsområden är oftast byggda i betong med stora kala ytor som det gärna klottras på. Det bidrar till otrygghet och områden i decennier dras med sociala problem.

Det är dags att drastiskt minska användningen av betong och i stället bygga i trä så långt det är praktiskt möjligt. Med trä kan man bygga vackrare – både högt och lågt. Och att bygga mer i trä är ett effektivt sätt att minska klimatpåverkan. Ett kraftigt ökat träbyggande kan minska klimatpåverkan i kommunen med 10 procent och ger mindre olägenheter för de som bor och vistas vid byggplatsen. Trähus har kortare byggtider eftersom mycket görs i fabrik och att antalet transporter blir färre minskar både utsläpp och oljud.

Mer information och fakta om att bygga i trä finns på webbplatsen för facket för skogs-, trä- och grafisk branch: https://www.gsfacket.se/sv/vi-gor/bygg-i-tra/darfor-ska-sverige-bygga-hus-i-tra/

Äldre träbebyggelse är nu sevärdheter såsom Eksjö trästad och Gamla Rauma i Finland. Den senare är klassad som ett världsarv av UNESCO – har något betonghus någonsin blivit klassat som världsarv?