Smartare kommun!

Mer och bättre kommun – samtidigt lägre skatt!

Förvaltningarna i Huddinge jobbar inte effektivt. Flera interna utredningar visar att det finns en besparingspotential på ett rejält antal miljoner. I en s.k. genomlysningsrapport om hemtjänsten kan man läsa om inkompetens och dåliga IT-system samtidigt som man sågar man organisationen, budgetprocessen, arbetsledningen och verksamhetsstyrningen jäms med fotknölarna. Biståndsenheten kritiseras för att fatta beslut som ger utförarna stora problem att arbeta effektivt. Man lägger ut schema som innebär att de som jobbar i hemtjänsten tvingas till mycket bilåkande och mindre tid för att göra nytta hemma hos de som behöver hjälp.

Centerpartiet vill sänka kommunalskatten till på samma nivå som länssnittet utan att snåla på välfärd och andra tjänster som är viktig för Huddingebor. I stället vill vi effektivisera kommunen genom bättre IT-stöd och genom att se till att organisationen gör rätt saker, gör sakerna på rätt sätt, tillräckligt bra och i rätt tid. Fler E-tjänster i kommunen kan minska byråkratin och samtidigt öka insynen på hur kommunen sköts och hur skattepengar används. Digitala kanaler med bra sökfunktioner är en metod och automatik i att samla underlag och handlägga tillstånd ett annat sätt att spara.  Vi vill också ha kortare handläggningstider, förenklade rutiner – sammantaget helt enkelt en mer effektiv organisation.

Det kan också sparas genom att öka möjligheterna för fristående aktörer att driva kommunalt finansierad verksamhet. Fler fristående aktörer ska kunna få starta upp förskolor och skolor, äldreboende och omsorgsverksamhet. En rapport från kommunens egna tjänstemän visar att en hemtjänsttimme kostade nästan 20% mer om den sker i egen regi ån om det sker av ett privat företag. Och samtidigt verkar fler ”brukare” vara nöjda med de tjänster de får från privata utförare än från de som är anställda av kommunen.

En berättigad fråga är hur det kommer sig att  politiker och tjänstemän hittills inte har lyckats effektivisera kommunen i samma takt som näringslivet har gjort. Svaren är att nog flera. Motståndet mot förändringar är ett skäl, svårigheten att flytta på tjänstemän som inte sköter sitt jobb ett annat. Men oavsett varför – det är klarlagt att det går att  förbättra kommunens ekonomi genom effektiviseringar, mer IT-stöd, bättre inköp och snabbare handläggning. Och gör man det så skapas mer värde och nytta för Huddingebornas skattepengar än vad man hittills fått uppleva.

Varför har politikerna inte hittills lyckats effektivisera kommunen i samma takt som näringslivet kan man undra. Svaren är att nog flera. Motståndet hos kommunens tjänstemän mot förändringar är ett skäl, svårigheten att flytta på tjänstemän som inte sköter sitt jobb ett annat. Men oavsett varför så är det uppenbart att  kommunens ekonomi kan förbättras  genom effektiviseringar, mer IT-stöd, bättre inköp och snabbare handläggning.

Mer om inköp och upphandling skriver jag under fliken Smartare inköp