Miljöklokare kommuner

Kommuner kan bidra mer till att rädda klimatet!

Miljöpolitik för att rädda den globala miljön behöver bli mer resultatorienterad. Alla, även de som fortfarande är ”klimatförnekare” i strid mot bättre vetande, måste inse att det nu krävs rejäla tag för våra efterkommande ska ha ett bra klimat i Sverige och i världen som helhet. Den gångna sommaren har visat oss hur mycket problem som global uppvärmning kan skapa.

Kommuner kan bidra mycket mer genom att konsekvent och på ett rationellt sätt låta minskade CO2-utsläpp påverka alla beslut. Kommunala beslut kan också påverka kommuninvånarnas utsläpp. Rejäla tag för minskade CO2-utsläpp innebär en mängd åtgärder som var och en ger måttlig effekt. inte enstaka mirakel. ”Alexanderhugg” i miljöpolitiken finns inte. Så vad kan och bör Huddinge och andra kommuner göra? Här är tolv exempel:

 1. Upphandlingar kan föreskriva  sänkta CO2-utsläpp för  nya inköp
 2. Alla nya parkeringsplatser ska ha laddstolpar för elbilar
 3. Alla parkeringsplatser som kommunen eller kommunalt ägda bolag äger ska förses med tillräckligt många laddstolpar för att tillgodose växande behov.
 4. Infartsparkeringar byggs ut för att fler ska åka kollektivt och mindre bil.
 5. Agera kraftfullt gentemot SL för tätare pendeltågstrafik, mer kvälls och nattrafik och att inga korta tåg när det behövs långa –  alla ska få sitta.
 6. Bygga mer cykelparkeringar vid pendeltågsstationer så att alla cyklar kan ställas under tak och låsas fast, Dessutom mer åtgärder mot vandalisering och stöld av cyklar- kameror, elektroniska grindar med larm och DNA-märkning.
 7. Styra all nybyggnation mot trähus så långt som möjligt och villkora byggnadstillstånd med att man prioriterar låga CO2-utsläpp.
 8. Villkora rivningstillstånd med återvinning på ett sätt som ger användbart byggmaterial med optimalt värde
 9. Etablera ett kommunalt bolag som arrenderar hustak lämpliga för solceller. Bolaget installerar, administrerar och underhåller sen elproduktionen.
 10. Utveckla återvinningsstationerna så att betydligt mer som slängs återvinns. Förebild kan vara  Eskilstunas ”Retuna”.
 11. Sänka inomhustemperaturen i kommunala lokaler – även i kommunhuset.
 12. Bygga och underhålla vägar så att inbromsningar och accelerationer blir färre. Minska “Guppsjukan” – bygg gupp och avsmalningar bara där sakligt de kan motiveras ur trafiksäkerhetssynpunkt.