Migrationsverket fungerar illa

I Migrationsverkets uppdrag från regeringen kan man bl.a. läsa att verkets ska:

  1. Underlätta rörlighet över gränser
  2. Främjar en behovsstyrd arbetskraftsinvandring
  3. Tillvarata och beakta migrationens utvecklingseffekter
  4. Visa mot hänsyn och respekt för de som söker uppehållstillstånd
  5. Göra en rättssäker prövning av ärenden
  6. Ta hänsyn till situationen i den sökandes hemland och även regionalt inom landet.

Detta kan jämföras med det verkliga utfallet som är att

Migrationsverket bromsar all invandring genom skandalöst långsam handläggning av alla ärenden. Det tar minst ett år innan man börjar arbete med ett nytt ärende och vissa ärenden tar flera år att handlägga. Även om man har alla papper och uppgifter i ordning och kommer från ett demokratiskt styrt land så lägger Migrationsverket ansökan på hög.

Migrationsverket använder bagatellartade missar som skäl för att utvisa människor med viktig kompetens. Regelverket som man stöder sig på är pedantiskt och ibland hänsynslöst. Några kronor för lite i lön, en missad rapport eller annat betydelselöst fel som lätt kan rättas till, räcker för att skicka iväg duktiga medarbetare.

Hur Migrationsverket tillvaratar och beaktar migrationens utvecklingseffekter kan man undra. Om man söker på verkets webbplats så blir man inte klokare. Man kan söka medel för projekt med sådan inriktning men villkoren för bidrag beskrivs inte och om verkets egen organisation bryr s ig om utvecklingseffekter skriver man inget om. Troligen på grund av verket ignorerar denna del av regeringsuppdraget.

Verket visar knappast mot hänsyn och respekt för de som söker uppehållstillstånd när man tar flera år på sig att komma till beslut, låter folk vänta i i ovisshet och motiverar avslag med bagatellartade fel. Man utvisar unga människor till länder där de inte kan språket och inte har bott sen de var barn.

Migrationsverket förhalar avgöranden genom att arbeta långsamt och ineffektivt. Det kanske beror på att man inte har några krav på att ärenden ska avgöras inom en rimlig tid baserat på det underlag som finns att tillgå, Om man anser att man  inte har tillräcklig information efter tre månaders utredning så är underlaget högst sannolikt inte bättre tre år senare, Av naturliga skäl vet man inte allt när det ä dags att fatta beslut men likväl måste ett avgörande ske. 100% rättssäkerhet är en omöjlighet i asylärenden – det finns alltid inslag av subjektivitet eftersom bedömningar ingår i beslutsunderlagen. Att medvetet förhala på sätt som Migrationsverket  gör är inte  rättssäkert.

I media har rapporterats om ett antal fall där man skickar folk till farliga områden där de har små möjligheter att få ett drägligt liv. Det verkar vara tveksamt huruvida verket på allvar tar hänsyn till situationen i den sökandes hemland och även regionalt inom landet.

Sammantaget innebär det att Migrationsverket fungerar mycket dåligt. Även om man gör rätt saker så gör man inte sakerna rätt, Man fullgör sitt regeringsuppdrag dåligt och på ett senfärdigt sätt. Med lite mindre juridik, lite mer sunt förnuft och proportionalitet i sitt arbete skulle Migrationsverket kunna fungera bättre