Meningen med ett digitaliserat liv?

Regeringen har beslutat att inrätta en särskild digitaliseringsmyndighet och har publicerat en digitaliseringsstrategi. (Regeringskansliet Diarienummer: N2017/03643/D). Nyfiket laddade jag ner denna PDF på 38 sidor för att se vad man tänkt sej. För ett hållbart digitaliserat Sverige –en digitaliseringsstrategi heter dokumentet och innehåller många vackra formuleringar som är tämligen invändningsfria. Men läser man dokumentet med lite kritiska ögon för att hitta mer direkta förslag så verkar både ministern och textförfattarna sväva lite ovanför konkret verklighet.

Övergripande mål är: Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Det låter tjusigt men är givetvis helt orealistiskt. För att nå dithän krävs mångdubbling av antalet ingenjörer, programmerare, IT-tekniker och företag inom IT i Sverige. Men bortsett från det nästan är en naturlag att målet inte går att nå så är det uppmuntrande. Det borde ju innebära att man också ser till statliga initiativ tas för att även den offentliga sektorn blir bäst på att använda digitaliseringens möjligheter. Hur det ska gå till undviker man att berätta. En del formuleringar antyder att skribenterna mest intresserar sig för vad bättre bredband till hela landet betyder i privatlivet.

Efter att ha arbetat inom IT-sektorn i decennier (även långt innan databranschen hette IT-branschen) har jag sett otroligt många exempel på IT-stöd i företag som gör stor nytta eller väldigt stor nytta. Förutom lägre kostnader och högre intäkter så går arbetsuppgifter fortare, kvalitén förbättras, tråkjobb och dubbelarbete försvinner, risker minskar, information sprids bättre o.sv.

Jag skulle också vilja se statliga initiativ till moderna IT-lösningar inom områden som förbättrar offentlig sektors effektivitet, spar skattepengar, underlättar de som jobbar där och utnyttjar resurser bättre. Det är skamligt gentemot skattebetalarna att strunta i  ineffektivitet i myndigheter och kommuner.

Här några exempel på områden där mer kan göras ”digitalt” för att vi ska få bättre offentlig verksamhet för mindre pengar;

  • Ett gemensamt journalsystem för alla landsting, alla sjukhus och alla vårdcentraler. Användning av systemet bör vara obligatoriskt för all offentligt finansierad sjukvård.
  • Ett gemensamt biljettsystem för all regional kollektivtrafik. När man reser till ett annat län bör  man kunna använda samma reskassekort och slippa tänka ut hur och var man kan köpa biljetter.
  • Datorer används i allt högre utsträckning i skolan men läromedlen utnyttjar inte på långa vägar de möjligheter som datorer kan ge för mer pedagogiskt lärande. Inget fel med att ha ”pappersboken i datorprogram” men man kan göra mycket mer med en dator. Med datorn kan undervisningen göras  adaptiv så att träningen anpassas succesivt till enskild elev. Lite AI (artificiell intelligens) kan användas för att upptäcka vad en elev inte har förstått och för att ge mer svar än fel eller rätt på frågor som eleven svarar på. Utveckling av intelligentare sätt att använda datorer i undervisning är omöjligt för en enskild lärare eller skola att göra – skolverket måste ta ansvar för detta om det ska kunna realiseras.
  • AI skulle också kunna användas för att kunna motverka felaktig och icke önskvärd utskrivning av medicin som kan missbrukas och för att minska antibiotikaanvändningen.
  • Bedrägerier med bankid har blivit vanliga. De skulle förhindras genom att man med ett övervakningsprogram gör det omöjligt att beordra utbetalning från ett annat IP-nummer än det som används av ett visst bankid knutet till  ett visst personnummer. D.v.s. även om man lurar någon att knappa in koden på sitt bankid ska det inte vara möjligt ör lurendrejaren att flytta pengar från offrets konto till ett eget konto.
  • Utredning av bedrägerier som innebär att men handlar på nätet med stulna kontokort skulle underlättas om man ser tills så att alla nätbutiker systematiskt registrerar adresser för beställningar och kontokortsnummer som använts vid köpen.
  • System för samåkning och samtransporter som kan användas av många. T.ex, för att realisera det jag beskriver under rubriken Kollektivt hela vägen.  http://klash.se/kollektivt-hela-vagen/