Invandring berikar

Historien är full av exempel på att invandring är en viktig del av vårt nuvarande Sverige

Holländare byggde Göteborg och tyskar byggde Stockholm sägs det. Valloner lärde Sverige att hantera järn och smida under 1600-talet.  Franska kultur hade ett starkt inflytande på kulturutvecklingen i Sverige under 1700-talet och under 1800-talet  och fram till andra världskriget importerades tysk kultur. Amerikansk populärkultur har stor spridning och fyra femtedelar av alla böcker och musikskivor importeras från Europa, liksom nio av tio tidskrifter.

Cloetta startades av en schweizare, norrmän Marabou och Findus. Tyskar grundade Beckers, Perstorp, Sieverts kabelfabrik, Bonniers och lade grunden  för Trelleborg och MoDo. Bakom norrländsk skogsindustris tidiga framgångar fanns ett norskt konsortium. Matti Viio som kom till Sverige som finskt krigsbarn 1941 skapade Snickers Work wear. Zeta har en italienare som grundare, en skotte Motala verkstad, en engelsman Höganäs bruk, polacker Brombergs förlag  och en jude från Tjeckoslovakien vars hela familj dödades av nazistväldet kom till Sverige  och skapade  Felix konserfabrik.Gleerups bokförlag startade av en dansk med samma namn. Bakom Ur & Penns framgångar finns en libanes. Listan kan göras längre över invandrare som gjort storverk för Sverige. Man kan också notera att det svenskaste livsmedlet av alla, Kalles kaviar,  har en norrman som skapare.

Nu är många med rötter i andra länder viktiga kuggar i näringsliv, vård, omsorg, handel och tjänsteföretag. Bland personalen på äldreboenden är merparten oftast invandare, väldigt många undersköterskor, sjuksköterskor och läkare likaså. Säsongarbetare och nysvenskar svarar till  90%  för att skörda svensk frukt, svenska bär och svenska grönsaker. När man handlar mat, byggmaterial, hemelektronik och mycket annat ser man väldigt många namnskyltar som berättar om annat ursprung än Sverige.

Assyriska frisörer har klippt mej dussintals gånger, jag har fått vård  av iransk, irakisk, kroatisk, engelsk och afrikanska läkare, vårdats av sjuksköterskor från Taiwan, Kina, Sierra Leone. Turkiet, Gambia, Peru och Brasilien. Min tandläkares föräldrar flydde från Irak och några år var min tandhygienist invandrad från Ryssland. Tack för att ni kom till Sverige.

Om man ser framåt så behövs många invandrare i många yrken. För att bygga alla de bostäder som behövs och underhålla de befintliga räcker inte de svenska byggnadsarbetarna till. Många fler behövs för att köra tåg, buss, lastbil och taxi. Vård och omsorg kollapsar om inte de kan rekrytera tillräckligt med personal – intresset för att utbilda sig för  detta är måttligt hos svenskfödda ungdomar. ”Digitaliseringen” behöver fler IT-kunniga än vad svenska lärosäten utbildar. Så är läget nu och framöver för fler branscher.

Visst finns det problem som orsakas av invandring. Men de är inte omöjliga att lösa eller i varje fall minska rejält med ett bättre sätt att integrera nyanlända än vad som nu sker. Genom att direkt sätta dem i svenskutbildning, snarast möjligt i en yrkesutbildning, avskaffa EBO-lagen, villkora bidrag med deltagande i SFI, yrkesutbildning och någon form av medborgarskola skulle man komma långt. De kriminella gängen kommer säkert polisen att få bukt med – dessutom minska ju antalet problemindivider en del genom att dom skjuter ihjäl varann.

Visst är brottsligheten högre bland invandrare – särskilt om de bor trångt i s.k. utsatta områden. Men å andra sidan verkar ju sverigedemokraternas politiker vara mer kriminella än andra politiker.