Dags för närmetropoler!

Bara bredband räcker inte!

Fiberutbyggnaden i landet pågår för fullt och allt fler byar har tillgång till bra bredband.  Det innebär att grunden finns för att nya lösningar för att ge mer komplett service och utanför städerna. Bredband i glesbygd är en grundsten för att göra det lättare att driva företag, lättare att arbeta på distans och på nära håll få storstadens utbud av tjänster och varor. Men mer behövs för att ”hela Sverige ska leva” – bredbandet måste kompletteras med fysiska tjänster på nära håll. Det skulle kunna realiseras i form av en närmetropol. Detta kan vara en plats i byn där det finns servicebutik, bykafé/bar, vardagstjänster, assisterad näthandel, närvaro av relevanta myndigheter, kommun, vård och mycket annat. Där måste också finnas kontorslokaler som företag kan hyra för lokala företag och för distansarbete.

Det behövs en modern lokal som byggs och inreds på lämpligt sätt för att kunna  användas  för kommunal och statlig service till bygdens folk under de tider på dan som det är glest med kunder. Sannolikt är ett kafé ganska tomt vardagar 8-11 och 13-17 och mer besökt 11-13 och efter kl 17. Här kan försäkringskassan, arbetsförmedlingen, skattemyndigheten samt kommunens socialtjänst, rådgivning m.fl. ha tillfälliga kontor under lämpliga tider. Och på kvällen kan man ge läxhjälp, ha föreningsmöten, föredrag och samlas framför en stor TV för att njuta av stora evenemang.

Att driva klassisk lanthandel med lönsamhet är svårt.

Att hålla ett brett varusortiment med litet kundunderlag är kostsamt och gör det omöjligt att priskonkurrera med stora tätortsbutiker. Personalkostnaden är hög relativt omsättningen på grund av att kundtillströmningen är liten under stor del av dagen. Men om man i stället för att lagerföra stapelvaror och istället bredda utbudet av service så skulle situationen vara annorlunda. Dels minskar lagerkostnaden, dels kan personalen använda sin tid mer effektivt när fler arbetsuppgifter finns och framför allt så ökar butikens attraktionskraft med högre omsättning som följd.

En kombination av närbutik och näthandelsutlämningsställe ger fullsortiment. Via internet kan man köpa det mesta till bra pris. Närbutiken kan vara både utlämningsställe för paket och plats där de som saknar dator/smartphone får att handla. Man kan sälja bensin och  diesel, ha  laddstolpar för elbilar och annat som ger tillströmning av kunder som även handlar från övrigt utbud. Butiken kan ha ett minisortiment apoteksvaror och vara apoteksombud för andra läkemedel och givetvis  ombud för systembolaget och olika typer av spel.

Ett minikafé/bar kan komplettera utbudet. Om butiken har fryst färdigmat och säljer salladsplock så kan man åstadkomma en meny med ganska många kompletta måltider utan kök och utan kock. Det räcker med mikrovågsugn, diskmaskin och lämpliga utskänkningsrätter.

Utöver allt detta kan man i butiken förmedla Bed&Breakfast-rum antingen i egen regi eller indirekt.. Man kan agera ställföreträdande gårdsbutik för lokalt producerade hantverksprodukter, närodlade grönsaker, kött från lokala slakterier, ägg och ost från smågårdar och lokalt producerat öl och vin med erforderligt samarbete med systembolaget. Vidare kan man köra ut varor till de som inte kan/vill ta sig till butiken och sköta lite kontanthantering.

Beroende på vilka kompetenser som unga och gamla i byn/bygden har, kan även förmedling av olika tjänster skötas i butikens regi. Det kan vara hjälp med datorer, läsplattor, TV och smartphones, reparationer av apparater, bilar, skotrar och annat som krånglar eller tillfällig hjälp med säsongsbetonat arbete. Läxhjälp på kvällstid är en annan möjlighet.

Om det lokalt finns relevant kompetens så kan man sätta upp en ”Hot spot” och  sälja internetabonnemang IT- tjänster såsom installation, handledning, problemlösning och hyra av utrustning. I butiken kan man dessutom ge kunder som inte vill eller kan hantera datorer praktisk hjälp att betala räkningar, boka biljetter och annat som annars är knepigt utan tillgång till IT.

Närhälsa för friska och småsjuka

I glesbygd är det ofta långt till vård. Om ändamålsenlig lokal med rätt utrustning finns i närmetropolen så skulle denna kunna inrymma en ambulerande glesbygdsvårdcentral med avancerade resurser. I den kan inrymmas plats och resurser för sjuksköterska lämpligt antal dar per månad för provtagning, EKG, röntgen och annan vård som sjuksköterskor kan svara för. Vissa tider kan det vara barnavårdscentral, läkarkontakt på distans kan fås via multimedia och läkare kan finnas på plats lämpligt antal dar per månad. Lokalen kan under annan tid användas för kuratorsamtal och kanske även tandhygienist. Den utrustning som används för sjukgymnastik och massage kan vara del av ett minigym under övrig tid. En annan del av lokalen kan användas av frisör och skönhetsvård – deltid eller ambulerande.

Fördelar med Närmetropol

Miljövinster och samhällsfördelar

 • Färre inköpsresor till större orter – CO2-utsläppen minskar.
 • Antalet arbetstillfällen ökar i bygder som har hög arbetslöshet.
 • Antalet arbetstillfällen för människor med begränsad utbildning ökar
 • Antalet arbetstillfällen med måttliga krav på språkkunskaper ökar.
 • Nackdelarna med att bo i glesbygd minskar – eventuellt minskar trycket på bostäder i städer.
 • Lokalt näringsliv får bättre närservice och kan utvecklas lättare.
 • Ökade skatteintäkter och minskade kostnader för arbetslöshet.
 • Kanske också en friskare befolkning när det blir lättare och roligare att bo i glesbygd.
 • Många fler kan använda Internet för att köpa varor och tjänster, sköta betalningar, bokningar, kommunicera via mail, Skype och sociala medier.

Fördelar för medborgare

 • Nackdelarna med att bo i glesbygd minskar – fördelarna överväger för fler.
 • Det blir lättare att sköta avancerade jobb för boende i glesbygd.
 • Lättare att veckohandla utan att åka in till centralort.
 • Lokala hantverkare blir lättare att anlita.
 • Producenter får en säljkanal för det som inte de stora butikskedjorna vill ha i sitt sortiment.
 • Man kan träffas vid butiken för att fika eller ta en öl.
 • Bättre service för turister och andra som besöker små orter.
 • Mer inkomster för boende i glesbygd.
 • En mötesplats mitt i byn uppstår för gamla och unga
 • Lättare att bo kvar på äldre dar
 • Många fler kan använda Internet för att köpa varor och tjänster, sköta betalningar, bokningar, kommunicera via mail, Skype och sociala medier.

 

 

 

 

Vad behövs?

Det behövs en modern lokal som på ett rationellt sätt kan inrymma hela sortimentet av varor är en grundförutsättning och där allt annat som jag nämnt ovan kan göras. På många orter där intresse och kundunderlag finns saknas troligen ändamålsenlig lokal men lämplig plats och tomt är oftast ett mindre problem. För de som startar företag och inte har egna lokaler ska närmetropolen kunna erbjuda kompletta lokaler och de som behöver ett rum för distansarbete eller sammanträde ska det också finnas användbara utrymmen.

Dessutom behöver man:

 • Mycket bra bredbandslösning med hög säkerhet för verksamheter som kräver detta.
 • Inredning, frysdiskar och annat som krävs i en butik.
 • Diverse möbler.
 • Kassasystem för varor, spel och bar/kafé.
 • Säker förvaring av kontanter och stöldbegärliga varor.
 • Utrustning för mikrooperatörstjänster
 • Laddstolpar och pumpar för bensin och diesel. Ev. även E85 och gas.
 • Datorer med div. skrivare för kundanvändning.
 • Mikrovågsugnar, bar/kafédisk, kaffemaskin, minikök, diskmaskin osv.
 • Affärsredovisning, lager/logistiksystem och en nischade programvaror för specifika verksamheter. (Bokningar, spel, systemövervakning av bredband m.m.)
 • Reparationsverkstad
 • System och lagerutrymme för paket