Jag är inte tillräckligt ung för att förstå allt!

sa Oscar Wilde,  Han efterlämnade hundratals eleganta formuleringar och repliker – en del är fortfarande tänkvärda mer än 100 är efter hans död. Ett par andra av mina favoriter är ”Är man alltid säker på sin sak så misstar man sig i regel.” samt  ”Att göra människor till socialister är mycket enkelt. Att göra socialismen mänsklig är däremot mycket svårt.”

Vad han skulle ha sagt om sverigedemokrater och likasinnade om han levat nu är omöjligt att veta  men en formulering i hans anda skulle kunna vara ”Förr menade man att det är bra om  fakta styr politiken   – nu finns SD som hellre låter  politiken styra fakta .”

Jag som står bakom denna webbplats heter Klas Hamrin och är 74 år, bondson från södra Norrlands kustland, civilingenjör vid KTH och har bott i Huddinge sedan 1969. Jag har varit säljare, utbildningsledare, byrådirektör, mättekniker, marknadschef, VD och konsult. Politik har alltid intresserat mej men  på åskådarplats tills ett par år sen.  Medlem i Centerpartiet blev jag 2016 dels för att få veta hur partiarbete går till och dels för att bidra med mina  erfarenheter i många olika roller från företag och myndigheter .

Under menyerna ovan finns ett antal artiklar som innehåller synpunkter, analyser och idéer.